top of page
thumbnail_CMF_2019_IZSTĀDE_A_01_AJ_un_da

Alberts JĒRUMS (1919–1978) “Tālā dārza putns”, Zinaīdas Lazdas dzeja – Latvijas Radio koris un diriģents Kaspars Putniņš (fragm.)

Fragments no radio “Brīvā Eiropa” korespondentes Margaritas Ausalas sarunas ar Albertu Jērumu 1976. gada maijā (avots: “Lifts uz Olimpu”, 545. lpp., Musica Baltica, 1996, Rīga)

Londonas latviešu korim uzradušās divas jaunas diriģentes, un Alberts Jērums komentē: “Kārlis Ulmanis kādreiz teica – teļos ir mūsu nākotne. Es vienmēr esmu teicis, ka meitenēs ir mūsu nākotne.

Mūsu puiši ir izlaidušies, tie ir kļuvuši diezgan lempīgi un viņi lāgā negrib darīt, kaut gan basi mums ir tīri labi, bet meitenes mums ir brīnišķīgas.”

bottom of page