top of page
thumbnail_CMF_2019_IZSTĀDE_A_10_AJ_par_L

Alberts JĒRUMS “Tālā dārza putns”, Zinaīdas Lazdas dzeja – Latvijas Radio koris un diriģents Kaspars Putniņš (fragm.)

Fragments no radio “Brīvā Eiropa” korespondentes Margaritas Ausalas sarunas ar Albertu Jērumu 1976. gada maijā (avots: “Lifts uz Olimpu”, 545. lpp., Musica Baltica, 1996, Rīga):

“Dziesmu svētki trimdā, manuprāt, pirmkārt, ir nodrošinājuši vienu lietu – mums ir izaugusi vismaz viena latviešu jaunā paaudze, kas būs latvieši, un iespējams, ka viņi izaudzinās vismaz vēl vienu latviešu paaudzi tālāk.

Otrs. Dziesmu svētki ir nodrošinājuši to, ka mums ir kori visā plašā pasaulē. Un treškārt, Dziesmu svētki ir nodrošinājuši to, ka trimdā radās jauni un nozīmīgi latviešu darbi. Sākot ar simfonijām, kamermūziku un mazākā formātā – latviešu kora dziesmām.”

bottom of page